Naujos galimybės

Lietuvos lazerių asociacija kviečia įmones dalyvauti atvykstamojoje verslo misijoje Lietuvos Respublikos teritorijoje rugpjūčio 26-27 d. Planuojama į misiją pritraukti vienų stipriausių tyrimų centrų ir/ar universitetų atstovus aptarti potencialias verslo bendradarbiavimo ir veiklos galimybes.

Misijos tikslas: stiprinti Lietuvos lazerinių technologijų (paslaugų ir prekių) eksportą į Europą, Ameriką ir kitas išvysčiusias šalis, organizuojant grupinį MVĮ ir jų produkcijos pristatymą, tinklaveiką su potencialiais partneriais ir užsakovais

Asociacijai įgyvendinant projektą „Lazerinių technologijų eksporto plėtra“ (Nr. Nr.  03.2.1-LVPA-K-801-06-0012), atvykstamoji verslo misija bus dalinai finansuojama Europos Sąjungos fondo lėšomis.

DALYVAVIMO SĄLYGOS:
– Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė
– Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė
– Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir Sodrai
– Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur de minimis lėšų pagalbos per pastaruosius 3 metus
– Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų
– Galutinį naudos gavėją turi atstovauti bent vienas įmonės atstovas

Kviečiame įmones registruotis iki 2022 m. rugpjūčio 25 d. Dėl registracijos kreiptis: info@ltoptics.org