Lietuvos lazerių asociacija

Lietuvos lazerių asociacija (LLA) įregistruota 2005 m., jungia Lietuvos lazerinių ir kitų fotonikos technologijų sektoriaus dalyvius. Asociacija vienija institucijas bei įmones, siekdama plėtoti veiklą "Fotoninių ir lazerinių technologijų" srityje, kuri yra viena iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Sumanios specializacijos MTEPI prioritetų („Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“) dalių.

Asociacijos tikslas – bendradarbiauti ir sutelkti narių pastangas kryptingai veiklai, kad lazerių ir šviesos technologijų (fotonikos) sektorius (mokslas, studijos, pramonė) taptų vienu iš esminių Lietuvos konkurencingumo dėmenų.

section-370cd8e

Pagrindinėsasociacijos funkcijos

Skatinant lazerių ir kitų fotonikos technologijų, studijų ir pramonės plėtrą, siekti Lietuvos lazerių fizikos mokslo ir pramonės didesnio konkurencingumo Europoje ir pasaulyje.

Skatinti inovacinę aplinką, verslumą ir partnerystę tarp asociacijos narių Lietuvoje ir užsienyje.

Propaguoti žinių ekonomiką, ypač paremtą lazerių ir kitomis fotonikos technologijomis.

Siekti, kad lazerių ir kitų fotonikos technologijų pakraipos moksliniai tyrimai, atliekami už valstybės lėšas, ir ES struktūrinių fondų panaudojimas būtų suderinti su šios srities poreikiais.

Dalyvaujant mokymo programų ruošime ir deleguojant asociacijos atstovus į mokslinių institucijų tarybas, siekti, kad būtų ruošiami aukšto lygio specialistai. Skatinti mokslo ryšius su užsienio lietuviais fizikais ir inicijuoti jų sugrįžimą į Lietuvą.

Sudaryti sąlygas ir skatinti bendrus asociacijos narių rinkodaros veiksmus, bendrus verslo ir mokslinių tyrimų projektus.

https://ltoptics.org/wp-content/uploads/2021/11/file817106_lazer-500x700.jpg

Asociacijos veiklos kryptys

Apie asociaciją

Asociacijos tikslas – bendradarbiauti ir sutelkti narių pastangas kryptingai veiklai, kad lazerių ir šviesos technologijų sektorius (mokslas, studijos, pramonė) taptų vienu iš esminių Lietuvos konkurencingumo dėmenų.

Susisiekite su mumis

 • Adresas:
  Lietuvos Lazerių Asociacija
  Savanorių pr. 235 LT-02300,
  Vilnius, Lietuva

 • Telefonas:
  +370 607 76641

 • Elektroninis paštas:
  info@ltoptics.org