Projektai

//ltoptics.org/wp-content/uploads/2024/02/LMT-logo.jpg

Lietuvos lazerių asociacija įgyvendina projektą „Lazerių sektoriaus įmonių eksporto konkurencingumo augimo skatinimas“ finansuojamą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“ bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis“ (toliau – Projektas).

Projekto veikla – Lietuvos lazerių asociacijos narystė ir veikla "European Photonics Industry Consortium" (EPIC) tarptautinėje asociacijoje. Tikslas - skatinti įsitraukimą į tarptautinius tinklus pagal programos „Europos horizontas“ tematines sritis.

Projekto vykdytojas: Lietuvos lazerių asociacija
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. vasario 13 d. – 2026 m. kovo 1 d.
Projekto kodas: Nr. 10-039-P-0001-26

Bendra projekto vertė: 5330,00 Eur
Skiriamos finansavimo lėšos: 4264,00 Eur


//ltoptics.org/wp-content/uploads/2024/02/IA.png

Lietuvos lazerių asociacija įgyvendina projektą „Lazerių sektoriaus įmonių eksporto konkurencingumo augimo skatinimas“ finansuojamą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklos „Lietuvos įmonių eksporto konkurencingumo augimo skatinimas, įgyvendinant tarptautinių partnerysčių plėtros iniciatyvas“ (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – didinti Lietuvos lazerinių ir kitų fotonikos technologijų sektoriaus konkurencingumą ir prekių bei paslaugų eksporto galimybes, stiprinant įmonių bendradarbiavimą ir įsitraukimą į tarptautines vertės grandines bei didinant geografinę rinkų diversifikaciją.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuojant grupines išvykas į tarptautines parodas, tikimasi sukurti naujas paskatas eksporto didėjimui. Projekto įgyvendinimas tiesiogiai prisidės prie aukštųjų – lazerinių ir fotonikos – technologijų sektoriaus įmonių didesnio matomumo, prekių bei paslaugų eksporto skatinimo ir eksporto konkurencingumo didinimo.

Projekto vykdytojas: Lietuvos lazerių asociacija
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. liepos 1 d. – 2024 m. balandžio 26 d.
Projekto kodas: Nr. 11-04-16.1.1.K-003

Bendra projekto vertė: 298 163,10 Eur
Skiriamos finansavimo lėšos: 219 260,51 Eur


//ltoptics.org/wp-content/uploads/2022/07/kuriame-lietuvos-ateiti.png

Lietuvos lazerių asociacija įgyvendina projektą „Lazerinių technologijų eksporto plėtra“ finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „ Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas “ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – skatinti lazerinių technologijų sektoriaus įmonių naujų užsienio rinkų paiešką bei esamų rinkų plėtrą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuojant grupines išvykas į tarptautines parodas, verslo misijas, tikimasi sukurti naujas paskatas eksporto didėjimui. Projekto įgyvendinimas tiesiogiai prisidės prie lazerinių technologijų sektoriaus įmonių didesnio matomumo ir konkurencingumo pasaulinėje rinkoje, padės rasti naujų klientų ir (ar) partnerių, didinti pagamintos produkcijos eksportą. Išaugę įmonių pajėgumai atlieps regiono verslo ir inovacijų srityje dėl didesnio poreikio tiekti aukštos pridėtinės vertės produktus/paslaugas - naujos aukštos kvalifikacijos darbo vietos, investicijos į MTEP ir kt.

Projekto vykdytojas: Lietuvos lazerių asociacija
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. birželio 1 d. – 2023 m. liepos 30 d.
Projekto kodas: Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-03-0004
Priemonė: Naujos galimybės LT, Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-06-0012
Bendra projekto vertė: 298 163,10 Eur
Skiriamos finansavimo lėšos: 219 260,51 Eur

Apie asociaciją

Asociacijos tikslas – bendradarbiauti ir sutelkti narių pastangas kryptingai veiklai, kad lazerių ir šviesos technologijų sektorius (mokslas, studijos, pramonė) taptų vienu iš esminių Lietuvos konkurencingumo dėmenų.

Susisiekite su mumis

 • Adresas:
  Lietuvos Lazerių Asociacija
  Savanorių pr. 235 LT-02300,
  Vilnius, Lietuva

 • Telefonas:
  +370 607 76641

 • Elektroninis paštas:
  info@ltoptics.org