Diena: 2023-04-04

Naujos galimybės
Verslo misija į P. Korėją su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos galimybės“

Lietuvos lazerių asociacija kviečia įmones dalyvauti išvykstamojoje verslo misijoje į P. Korėją liepos 4-7 d. Planuojama vizituoti P. Korėjos įmones, lankytis Laser Korea 2023 parodoje. Asociacijai įgyvendinant projektą „Lazerinių technologijų eksporto plėtra“ (Nr.  03.2.1-LVPA-K-801-06-0012), verslo misija bus dalinai finansuojama Europos Sąjungos fondo lėšomis.

Misijos tikslas: stiprinti Lietuvos lazerinių technologijų (paslaugų ir prekių) eksportą į P. Korėją, organizuojant grupinį MVĮ ir jų produkcijos pristatymą, tinklaveiką su potencialiais partneriais ir užsakovais

DALYVAVIMO SĄLYGOS:
– Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė
– Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė
– Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir Sodrai
– Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur de minimis lėšų pagalbos per pastaruosius 3 metus
– Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų
– Galutinį naudos gavėjas turi deleguoti bent vieną įmonės atstovą

Kviečiame įmones registruotis iki 2023 m. gegužės 10 d. Dėl registracijos kreiptis: info@ltoptics.org