Pagrindinės asociacijos funkcijos

section-370cd8e

Pagrindinėsasociacijos funkcijos:

Skatinant lazerių ir šviesos mokslo, technologijų, studijų ir pramonės plėtrą, siekti Lietuvos lazerių fizikos mokslo ir pramonės didesnio konkurencingumo Europoje ir pasaulyje.

Skatinti inovacinę aplinką, verslumą ir partnerystę tarp asociacijos narių Lietuvoje ir užsienyje.

Propaguoti žinių ekonomiką, ypač paremtą lazerių ir šviesos technologijomis.

Siekti, kad lazerių ir šviesos pakraipos moksliniai tyrimai, atliekami už valstybės lėšas, ir ES struktūrinių fondų panaudojimas būtų suderinti su šios srities verslo poreikiais.

Dalyvaujant mokymo programų ruošime ir deleguojant asociacijos atstovus į mokslinių institucijų tarybas, siekti, kad būtų ruošiami aukšto lygio specialistai. Skatinti mokslo ryšius su užsienio lietuviais fizikais ir inicijuoti jų sugrįžimą į Lietuvą.

Sudaryti sąlygas ir skatinti bendrus asociacijos narių rinkodaros veiksmus, bendrus mokslinių tyrimų, verslo ir patentinių tyrimų projektus.

https://ltoptics.org/wp-content/uploads/2021/11/file817106_lazer-500x700.jpg