Kimm ftcm memorandumas
Naujienos

Gegužės 9 d. Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) direktorius prof. Gintaras Valušis ir Korėjos mašinų ir medžiagotyros instituto (Korea Institute of Machinery and Materials – KIMM) prezidentas Park Sang-Jin pasirašė abiejų mokslo institucijų tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo Memorandumą – MoU (Memorandum of Understanding).

Memorandumu siekiama sustiprinti mokslinių tyrimų ir inovacijų vystymo lyderio Baltijos šalyse – FTMC bei valstybinio Pietų Korėjos taikomųjų mokslų instituto KIMM bendradarbiavimą lazerių optikos, ultratrumpųjų impulsų lazerių ir lazerinio mikroapdirbimo srityse.

Pasak FTMC Lazerinių technologijų skyriaus (LTS) vadovo, Lietuvos Lazerių asociacijos (LLA) prezidento dr. Gedimino Račiukaičio, centro mokslininkų ir verslo įmonių kontaktai su KIMM užsimezgė 2021 m. gruodžio mėn., ruošiantis Pietų Korėjoje turėjusiai įvykti Lietuvos ambasados atidarymo ceremonijai. Jos metu buvo suplanuota pasirašyti ir MoU (Memorandumo of Understanding) su korėjiečių mokslininkais, tačiau susitikimas buvo atšauktas dėl išplitusios koronaviruso omikron atmainos pavojaus. Pandeminei situacijai pasaulyje pagerėjus, KIMM delegacija atvyko pažintinio vizito į Europą, tad MoU pasirašymo iškilmės buvo surengtos Vilniuje.

 

„Šiuo metu daug FTMC LTS ir KIMM Lazerinių ir elektronų pluošto technologijų skyriaus veiklų papildo viena kitą, ypač tyrimuose, kurie vykdomi su pikosekundiniais ar femtosekundiniais lazeriais. Lietuvoje neturėdami galutinių vartotojų, mes esame labiau kompetentingi ir stiprūs fundamentalių procesų supratime, tuo metu kolegos mokslininkai iš KIMM konstruoja mašinas, kurios įgyvendina technologijas. Tad galime papildyti vieni kitus bei stiprinti vystomas veiklas visos Lietuvos lazerių pramonėje, pritaikant savo žinias ir profesionalius sprendimus konkretiems vartotojų technologiniams poreikiams. Jau ieškome būdų bei galimybių bendriems su KIMM mokslininkais tyrimų projektams, studentų ir doktorantų mainams.” – sakė LLA prezidentas dr. Gediminas Račiukaitis.
Po pasirašymo iškilmių, svečiams iš KIMM buvo surengtas trumpas centro ir LTC veiklų pristatymas, ekskursija po centro laboratorijas, įmones „Light Conversion”, „Ekspla”.
KIMM mokslininkas dr. Sanghoon Ahn supažindino su korėjiečių atstovaujamo instituto veiklomis ir pasiekimais. KIMM delegacija taip pat susitiko ir aptarė dvišalio bendradarbiavimo galimybes su Ekonomikos ir inovacijų viceministre Jovita Neliupšiene.

 

Pietų Korėjos valstybinis mašinų ir medžiagotyros institutas – KIMM kuria ir vysto technologijas, kurias naudoja Korėjos pramonės gigantai Samsung, LG, gaminantys buitinę elektroniką (telefonus, televizorius ir kt.) bei puslaidininkių lustus. Technologijos perduodamos įmonėms, kurios gamina gamybos įrangą (TIER1, TIER2 tiekėjai). Vienas KIMM padalinys dirba su lazerinėmis technologijomis ir naudoja lietuvių gaminamus ultratrumpų impulsų lazerius.

Šaltiniai: https://www.kimm.re.kr/eng/sub0110/view/id/422

www.ftmc.lt

(nuotraukos: D. Jokubauskio, R. Stalionytės ir KIMM)