ES projektai

//ltoptics.org/wp-content/uploads/2022/07/kuriame-lietuvos-ateiti.png

Lietuvos lazerių asociacija įgyvendina projektą „Lazerinių technologijų eksporto plėtra“ finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „ Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas “ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – skatinti lazerinių technologijų sektoriaus įmonių naujų užsienio rinkų paiešką bei esamų rinkų plėtrą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuojant grupines išvykas į tarptautines parodas, verslo misijas, tikimasi sukurti naujas paskatas eksporto didėjimui. Projekto įgyvendinimas tiesiogiai prisidės prie lazerinių technologijų sektoriaus įmonių didesnio matomumo ir konkurencingumo pasaulinėje rinkoje, padės rasti naujų klientų ir (ar) partnerių, didinti pagamintos produkcijos eksportą. Išaugę įmonių pajėgumai atlieps regiono verslo ir inovacijų srityje dėl didesnio poreikio tiekti aukštos pridėtinės vertės produktus/paslaugas - naujos aukštos kvalifikacijos darbo vietos, investicijos į MTEP ir kt.

Projekto vykdytojas: Lietuvos lazerių asociacija
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. birželio 1 d. – 2023 m. balandžio 30 d.
Projekto kodas: Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-03-0004
Priemonė: Naujos galimybės LT, Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-06-0012
Bendra projekto vertė: 298 163,10 Eur
Skiriamos finansavimo lėšos: 219 260,51 Eur

Kvietimai dalyvauti eksportą skatinančiose iniciatyvose: